SLUŽBY

 Vedení účetnictví a daňové evidence

 • kontrola a zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí (peněžní deník, účetní deník, kniha pohledávek a závazků včetně jejich úhrad, pokladní kniha, obratová předvaha, analytická evidence atd.)
 • evidence majetku (včetně odpisů)

 • zpracování podkladů k přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení

 • zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmu včetně přehledů pro OSSZ a ZP

 • zpracování ostatních daní - např. daň silniční

 • veškeré tiskové výstupy, tisky příkazů k úhradě, přehledy hospodaření pravidelně nebo dle potřeb klienta

 • zastupování na úřadech

 • poradenství je samozřejmostí

Zpracování mezd

 • kompletní zpracování mezd včetně výplatních lístků
 • přihlášení, odhlášení zaměstnanců na OSSZ a ZP

 • příprava příkazů k úhradě (mezd, daní ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění aj.)

 • měsíční přehledy pro OSSZ a ZP, případně i jejich doručení příslušným úřadům

 • měsíční rekapitulace mezd, sociálního a zdravotního pojištění

 • zpracování mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení

 • roční zúčtování daně z příjmu a daně vybírané srážkou včetně formuláře podle požadavků FÚ

 • příprava podkladů pro kontroly OSSZ a VZP, případně účast při nich

Podpora, poradenství a individuální přístup je samozřejmostí!

Daňovou evidenci a účetnictví zpracováváme v průběhu celého roku dle dodaných podkladů klientem a v souladu s příslušnými zákony.